___________________________________________________________________________________________________

Stalo se

Návštěva premiéra Petra Nečase v Makedonii

17. dubna 2012

  Vystavět tramvajovou dopravu ve Skopje, budovat železniční koridory nebo zkoumat nerostné bohatství by mohly české firmy v Makedonii.

  „Naše vzájemné ekonomické vztahy mají navzdory krizi vzestupnou tendenci. Máme zájem na posílení spolupráce v oblasti obchodu a investic, protože region západního Balkánu považujeme za tradiční prostor pro české podniky,“ řekl český premiér Petr Nečas po jednání s makedonským předsedou vlády Nikolou Gruevskim.

V současnosti se zvětšuje ekonomická spolupráce. Například mezi lety 2010 a 2011 se objem našeho obchodu zdvojnásobil. Obě země se musí snažit hledat možnosti dalšího rozšiřování spolupráce,“ dodal makedonský premiér.

Podle premiéra Petra Nečase mají české firmy zájem zúčastnit se například tendru na zavedení tramvajové dopravy ve Skopje, kde má vzniknout linka o délce 12 kilometrů. Součástí projektu za 155 milionů eur má být i objednání 22 tramvají.

Prostor pro spolupráci vidí český premiér také ve výstavbě železničních koridorů mezi Bulharskem, Makedonií a Albánií. Kromě toho by se české firmy mohly zapojit i do budování zavlažovacího systému na dolním toku řeky Vardar, výstavby vodních elektráren, ochrany vodních zdrojů nebo průzkumu nerostného bohatství.

 ČR rozšířila spolupráci s Makedonií ve zdravotnictví a dopravě

Při oficiální návštěvě uzavřela Česká a Makedonská republika dohodu o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařské vědy. Obě země si tak budou vyměňovat zkušenosti a informace například ve vědecko-výzkumné činnosti nebo lékové politice.

Ministři dopravy zároveň podepsali smlouvu o mezinárodní silniční dopravě, která upravuje vztahy týkající se osobní a nákladní přepravy mezi Českem a Makedonií. Ve smlouvě jsou upraveny povinnosti dopravců a sankce v případě jejich porušení.

Premiér: Podporujeme vstup Makedonské republiky do EU a NATO

Podle českého premiéra Česká republika dlouhodobě podporuje euroatlantickou integraci Makedonie. „Rozšíření Evropské unie o země západního Balkánu je naší zahraničně-politickou a ekonomickou prioritou. Jsme připraveni maximálně podporovat tento proces, který vnímáme jako nejlepší cestu ke stabilitě a prosperitě celého regionu,“ řekl Petr Nečas.

S premiérem přicestovali do Makedonie také ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba a ministr dopravy Pavel Dobeš. V delegaci je dále zastoupeno patnáct zástupců českých firem, které mají zájem o rozšíření ekonomické spolupráce v západním Balkánu.

 

Návštěva makedonského prezidenta v ČR

8. února 2011

Praha - Evropská unie by podle prezidenta Václava Klause neměla pasivně přihlížet sporu o oficiální název Makedonie mezi touto zemí a Řeckem. Chápe ambice Makedonie usilující o vstup do EU a nelíbí se mu to, že Řecko její začlenění do EU blokuje. Klaus to dnes řekl novinářům na Pražském hradě po jednání se svým makedonským protějškem Ďorďěm Ivanovem. Podle Ivanova Makedonie splňuje podmínky pro vstup do EU, nemůže se ale prý v přístupových jednáních posunout vpřed právě kvůli blokádě Řecka.

"Při tak mimořádné roli Evropské unie, jakou v dnešní Evropě má, si myslím, že nemůže od toho dávat ruce pryč a pasivně se dívat, jak vyjednávání mezi Řeckem a Makedonií probíhá. Myslím, že je povinností EU, aby se snažila co nejrychleji přispět k nalezení řešení, a věřím, že bude rozumné a přijatelné," řekl Klaus. Předseda českého Senátu Milan Štěch (ČSSD) po setkání s Ivanovem uvedl, že řešení je především v rukou samotných aktérů sporu.

Klaus prý Ivanovovi řekl, že začlenění do EU není "vstupem do ráje", ale cestou do složité instituce. Rozumí ale tomu, že vstup do EU je pro budoucnost Makedonie klíčový. "Já si myslím, že to dobře není," komentoval situaci, kdy Řecko blokuje kvůli sporu o název země vstup Makedonie do EU.

"My splňujeme všechny podmínky a už dva roky máme pozitivní hodnocení ze strany Evropské unie," zdůraznil Ivanov. Makedonie podle něj nechce se vstupem čekat na ostatní balkánské státy, které o něj také usilují. Rozhodovat by podle něho mělo individuální hodnocení každé země. "Bohužel, blokáda ze strany Řecka nám neumožňuje, abychom postupovali tak rychle jako například Chorvatsko," dodal.

Štěch uvedl, že argumentům Makedonie rozumí. Jejímu začlenění do EU i NATO vyjádřil plnou podporu. "ČR považuje rozšíření EU o země západního Balkánu za prioritu. ČR zároveň doporučuje Evropské komisi, aby s Makedonskou republikou zahájila vstupní rozhovory," uvedl Štěch.

Makedonie je jednou ze zemí bývalé Jugoslávie, která usiluje o vstup do unie a aliance. Vstup do NATO měla na dosah, ovšem Řecko ho zablokovalo kvůli záměru svého souseda používat označení Republika Makedonie. Toto jméno podle Řeků odkazuje výhradně na oblast severního Řecka; trvají na tom, aby Skopje používalo název Bývalá jugoslávská republika Makedonie (FYROM), pod nímž je zaregistrována i v OSN.

Předminulý týden v Česku jednal makedonský ministr zahraničí Antonio Milošoski. Šéf české diplomacie Karel Schwarzenberg po setkání s ním řekl, že spor o oficiální název Makedonie je zbytečný, ztěžuje evropskou integraci této země a brzdí rozšiřování Evropské unie směrem na západní Balkán.

Makedonský prezident je v ČR na dvoudenní státní návštěvě. Dnes měl na programu také setkání s předsedkyní sněmovny Miroslavou Němcovou a pražským primátorem Bohuslavem Svobodou. Večer Ivanova pozval český prezidentský pár na slavnostní večeři na Pražském hradě. (Zdroj ČTK)

 

Projev prezidenta republiky na státní večeři u příležitosti návštěvy prezidenta Makedonie

Datum: 8. 2. 2011, Rudolfova galerie

Vážený pane prezidente, vážená paní Ivanovová, vážení hosté, dámy a pánové,

dovolte mi, abych Vás dnes večer při této slavnostní příležitosti přivítal na starobylém Pražském hradě. Vaše návštěva se uskutečňuje krátce po mé loňské státní návštěvě Vaší země a i proto ji považuji za potvrzení dobré kvality našich přátelských a partnerských vztahů a za vyjádření našeho oboustranného zájmu tyto vztahy dále rozvíjet.

Já, moje manželka i členové naší tehdejší delegace vzpomínáme na velmi srdečné přijetí, kterého se nám loni v červnu v Makedonii dostalo. Vzpomínáme na města Skopje a Tetovo, na krásu makedonské přírody, na památky a tradice Vaší – historií tak bohaté – země. Vzpomínám i na zajímavé rozhovory, které nám umožnily seznámit se s Vaším pohledem na historii Vaší země a Vašeho regionu, s Vaším hodnocením současných problémů této části světa, s Vašimi záměry v  domácí i zahraniční politice, s Vašimi společenskými a hospodářskými prioritami.

Naše země pojí nejenom historické tradice sahající až ke svatým Cyrilu a Metodějovi, ale i slovanská vzájemnost a podpora, kterou jsme si poskytovali v boji za národní emancipaci a identitu v 19. století. Pojí nás i spojenectví v meziválečné době dvacátého století. Blízké a přátelské vztahy jsme si uchovali i v poválečném období a nezapomínáme na to, že Jugoslávie, jejíž Vaše země byla součástí, důrazně odmítla sovětskou okupaci naší země v roce 1968. Tragický a násilný rozpad Jugoslávie v devadesátých letech jsme spolu s Vámi intenzivně prožívali, stejně jako kosovský konflikt i další zdroje napětí ve Vašem regionu.

Jsem přesvědčen, že se světové společenství a velmoci v přístupu k jugoslávské krizi dopustily tragické chyby již na samém počátku a že chyby opakovaly i v následujících letech. Vám se podařilo Vaši zemi před ozbrojeným konfliktem a před válečným utrpením, které sužovaly sousední země, uchránit. Oceňujeme Vaši snahu budovat demokratický stát pro všechny národy žijící v Makedonii, i když je Vaše územní celistvost a dokonce i sám název země některým ve Vašem okolí stále trnem v oku.

Ani situace v Evropě dnes není jednoduchá. Nedávná finanční a hospodářská krize odhalila rizika a problémy dosavadního směřování evropské integrace. Ty nebyly neznámé, mnozí jsme na ně dlouhá léta upozorňovali, ale vyslyšeni jsme nebyli. Pokračující krize veřejných financí řady zemí Evropské unie i velmi slabý ekonomický růst naznačují, že problémy budou pokračovat. I díky tomu sílí tlaky proti dalšímu rozšiřování Evropské unie, což se může týkat i zemí západního Balkánu, včetně Vaší země.

Česká republika je přesvědčena, že si země v postjugoslávském prostoru jasnou perspektivu plného začlenění do Evropské unie zaslouží. Je to nezbytné pro udržení a rozvíjení politické a hospodářské stability ve Vašem regionu, ale prospěch z toho může mít celá Evropská unie, která má – podle mého soudu – vůči těmto zemím významný morální závazek. Chci Vás proto, vážený pane prezidente ujistit, že ve Vašich evropských aspiracích podporu České republiky máte.

Jsem rád, že s rozvojem politických vztahů na nejvyšší úrovni sílí mezi našimi zeměmi i hospodářská spolupráce, i kulturní výměna. Vaše dnešní návštěva, při níž došlo i k podpisu několika mezivládních dohod, jistě bude v tomto směru významným impulsem.

Vážený pane prezidente, dovolte mi, abych pozvedl číši a Vaší zemi popřál prosperitu a úspěšný rozvoj, dobré soužití mezi všemi národy a národnostmi, které jí obývají, stabilitu ve Vašem regionu a naplnění Vašich evropských aspirací. Dovolte mi, abych připil na Vaše zdraví a zdraví Vašich blízkých.

Václav Klaus, Rudolfova galerie, Pražský hrad, 8. února 2011

 

Státní návštěva prezidenta republiky v Makedonii

22.6.2010

Prezident republiky Václav Klaus s manželkou Livií Klausovou uskutečnil ve dnech 21. - 22. června 2010 státní návštěvu Republiky Makedonie/FYROM.

V pondělí 21. června se prezident ve Skopje setkal s prezidentem Makedonie Gjorge Ivanovem. Po uvítacím ceremoniálu u prezidentského sídla proběhlo bilaterální jednání obou prezidentů za účasti národních delegací, podpis „Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství a vědy Republiky Makedonie o spolupráci v oblasti vzdělávání“ a následná tisková konference.

Poté proběhl pracovní oběd na počest prezidenta republiky pořádaný předsedou vlády Makedonie Nikolou Gruevským. Prezidentský pár rovněž navštívil kostel Sv. Spasitele, kde se uskutečnil slavnostní akt uctění památky bojovníka za nezávislost Goce Delčeva. V odpoledních hodinách se prezident setkal se zástupci Parlamentu a v klášteře sv. Pantelejmona s primátorem Skopje Koce Trajanovským. Ve večerních hodinách se ve společnosti své manželky a dalších významných hostů zúčastnil státní večeře pořádané na počest návštěvy českého prezidentského páru prezidentem Makedonie Gjorge Ivanovem a jeho paní, kde pronesl projev.

V úterý 22. června v ranních hodinách zahájil prezident spolu s prezidentem Ivanovem Makedonsko-české podnikatelské fórum, setkal se s bývalým prezidentem Makedonie Branko Crvenkovským a v kaňonu Matka navštívil vodní elektrárnu postavenou českou společností Hydropol. V odpoledních hodinách před odletem zpět do vlasti prezident navštívil Univerzitu jihovýchodní Evropy, kde diskutoval s jejími profesory a studenty.

 

Projev prezidenta republiky na státní večeři v Makedonii

Datum: 21. 6. 2010, Skopje

Vážený pane prezidente, vážená paní Ivanovová, vážené dámy, vážení pánové,

dovolte mi, abych Vám při této slavnostní příležitosti poděkoval za pozvání k oficiální státní návštěvě, která je historicky první návštěvou  prezidenta České republiky ve Vaší zemi. Považuji tuto svou návštěvu za výraz našeho zájmu o rozvoj vzájemných vztahů, za potvrzení partnerství našich zemí v politické i hospodářské oblasti a za vyjádření české podpory evropských aspirací Vaší země.

Vztah k Vaší zemi leží v základech naší kultury a vzdělanosti. Byl to jazyk Vašich předků, který umožnil svatým Cyrilovi a Metodějovi předat křesťanskou víru Velké Moravě a vytvořit na jeho základě slovanské písemnictví. Pak však nastala určitá mezera. Další staletí vzájemným vztahům příznivá nebyla. Nové příležitosti se začaly objevovat až po vymanění Vaší země z osmanské nadvlády, ale ani ty nebyly významněji využity. Je to proto na nás teď.

Vaše bohatá tisíciletá historie přinášela období slávy a rozkvětu, ale i války, konflikty a stagnaci. Slavné helénistické a antické období, příchod Slovanů, byzantská a osmanská éra i turbulentní dvacáté století, které na svém konci umožnilo prosazení Vaší suverenity a budování samostatného státu, zanechaly své dědictví ve Vaší kultuře a tradicích, ale i v dnešním postavení Vaší země v regionu západního Balkánu. Již spor o název Vaší země s Vaším jižním sousedem, který z historického či jazykového problému přerůstá v nepříjemný a podle mého soudu zbytečný problém politický, je příkladem toho, jak dávná a slavná historie, která by měla národy spojovat, může dnes působit problémy. Považujeme za velmi nešťastné, aby tento problém názvu státu komplikoval jednání o zapojení Vaší země do evropských struktur i NATO. Věříme, že bude brzy vyřešen.

Jsme si vědomi toho, že násilný rozpad Jugoslávie, válečné střety, kosovská krize a s ní spojené národnostní napětí vytvořily velmi  složité podmínky pro rozvoj a budování Vaší republiky. Velmi oceňujeme, že se Vám i přes tato velká rizika podařilo uchránit obyvatele Vaší země válečného utrpení, které postihlo většinu ostatních zemí postjugoslávského prostoru, a že se Vám daří budovat demokratický stát, který směřuje do evropských a severoatlantických struktur. Jak jsem již řekl, toto Vaše směřování má naši podporu.

Naše politické kontakty zažívají v posledních letech úspěšný rozvoj. Uskutečnily se vzájemné návštěvy na úrovni předsedů vlád i ministrů, intenzívní jsou kontakty mezi parlamenty, velmi oceňuji příležitost, kterou nám, vážený pane prezidente, dávají ke vzájemným setkáním mezinárodní akce, jakou jsou například summity prezidentů zemí střední Evropy. Rád vzpomínám na setkání, které před dvěma lety hostilo Vaše město Ochrid.

Byl vytvořen smluvní rámec pro naši vzájemnou hospodářskou spolupráci a mezi českými a makedonskými firmami existuje zájem naplnit ho reálným obsahem. Svědčí o tom rychlý růst obchodní výměny, který sice v posledním roce nepříznivě ovlivnil dopad světové hospodářské krize, ale věřím, že směřujeme k novému oživení. Svědčí o tom i početná mise předních českých podnikatelů, která na této cestě doprovází mou delegaci. Jako velmi perspektivní vidím společné projekty v oblasti energetiky, infrastruktury, těžební činnosti a různé další. Stranou nezůstává ani finanční sektor, který má zájem o financování těchto projektů.

Vážený pane prezidente, jsem přesvědčen, že i když se Evropa a svět potýká s důsledky hospodářské krize a s dlouhodobými problémy ekonomického rozvoje řady zemí, pro vztahy mezi našimi zeměmi by to nemělo představovat žádnou překážku. Naopak, máme zájem na tom, aby Vaše země mohla co nejdříve zahájit přístupová jednání o vstupu do Evropské unie. Věřím, že v tom bude pozitivní roli sehrávat i český eurokomisař, který za agendu rozšíření Unie odpovídá.

Přeji Vám, vážený pane prezidente, aby se Vaše země těšila stabilnímu vývoji, aby ve Vaší zemi pokračovalo dobré soužití různých etnik, které je příkladem pro sousední země, a aby celý prostor západního Balkánu rychle překonal následky předcházejících konfliktů.

Dovolte mi, abych pozvedl číši a připil na šťastnou budoucnost Vašich spoluobčanů, na přátelství mezi našimi zeměmi, na zdraví Vás a Vašich blízkých.

Václav Klaus, Restaurace Vodenica, Skopje, 21. června 2010

 

 

Podpis mezivládní dohody s Makedonií o hospodářské a průmyslové spolupráci

(10.2.2010)

Dohodou se zřizuje Společný výbor, na jehož činnosti se budou podílet také podnikatelé obou zemí. Jeho nosným cílem je podporovat konkrétní společné projekty a usnadňovat vyhledávání nových investičních a obchodních příležitostí.

10.2.2010 podepsali náměstek ministra průmyslu a obchodu Ing. Milan Hovorka a místopředseda vlády Republiky Makedonie Vladimír Peševski Dohodu mezi vládou České republiky a vládou Republiky Makedonie o hospodářské a průmyslové spolupráci (dále jen "Dohoda"). Cílem Dohody je podpořit možnosti vývozu a investic českých podnikatelů v Republice Makedonie. S postupující evropskou integrací Republiky Makedonie bude její trh čím dál tím více zajímavý zejména pro možné investice do infrastruktury.

Dohodou se zřizuje Společný výbor, na jehož činnosti se budou podílet také podnikatelé obou zemí. Společný výbor bude svoláván dle potřeby a jeho jednotlivá zasedání budou připravována s ohledem na aktuální otázky bilaterální spolupráce. Jeho nosným cílem je podporovat konkrétní společné projekty a usnadňovat vyhledávání nových investičních a obchodních příležitostí. Takovéto orgány má Česká republika zřízeny také s jinými státy západního Balkánu a praxe prokazuje jejich přínos jak pro podporu vzájemného obchodu, tak i pro pomoc s přípravou na možné členství těchto zemí v Evropské unii.

Dohoda byla podepsána v rámci Česko-makedonského podnikatelského fóra, které organizovala Hospodářská komora ČR při příležitosti návštěvy předsedy vlády Republiky Makedonie Nikoly Gruevského v České republice. Fórum bylo zaměřeno na obchodní a investiční příležitosti na trhu Republiky Makedonie a v České republice a vycházelo z potřeby zesílení spolupráce ve strategických odvětvích jako je energetika, dopravní infrastruktura, nebo technologie pro ochranu životního prostředí.

Dohoda vstoupí v platnost dnem doručení pozdější diplomatické nóty, kterými si smluvní strany potvrdí ukončení vnitrostátních schvalovacích procesů.

 

Jan Fischer jednal s makedonským předsedou vlády

(9.2.2010)

Oba premiéři podepsali dohodu o spolupráci v boji proti trestné činnosti - dohodu podepsali ministři vnitra

Předseda vlády ČR Jan Fischer se dnes setkal s předsedou vlády Republiky Makedonie/FYROM Nikolou Gruevskim. Jednání se týkala především aktuálního stavu vzájemných vztahů a bilaterálních témat, spolupráce v ekonomické a obchodní oblasti, ve školství a zdravotnictví. Na pořad jednání se také dostala otázka rozšíření EU.

Premiér Jan Fischer po jednání uvedl, že podpora zemí západního Balkánu v začleňování do evropských struktur je dlouhodobá priorita české zahraniční politiky. Podle Jana Fischera jednání přineslo výrazný posun ve vztazích obou zemí a jmenoval řadu oblastí, kde těsnější spolupráce bude pro obě země jednoznačným plusem.

Nikola Gruevski stejně jako Jan Fischer označil jednání za přínosné a poděkoval České republice za trvalou podporu v přistupování jeho země do NATO a Evropské unie.

Po ukončení rozhovorů podepsali ministři vnitra obou států Dohodu mezi vládou České republiky a vládou Republiky Makedonie o spolupráci v boji proti trestné činnosti.

Zítra se premiéři obou zemí Jan Fischer a Nikola Gruevski zúčastní zahájení ekonomického česko-makedonského fóra, kde na úvod přednesou projevy. Součástí programu fóra je také slavnostní podpis Dohody mezi vládou České republiky a vládou Republiky Makedonie o hospodářské a průmyslové spolupráci.

 

Business konference

(9.12.2009)

Dne 9. prosince 2009 se v Praze konala Business konference zaměřená na makedonský potenciál v oblasti přímých zahraničních investic, vína a turistiky, kterou organizovaly velvyslanectví Makedonské republiky v Praze a Městská část Prahy 2. Ke spolupráci bylo přizváno i Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. Konference se zúčastnili Igor Ilievski, velvyslanec Makedonské republiky v Praze, Alexandra Udženija, členka Rady a zastupitelstva Městské části Prahy 2, Zoran Strezovski, ředitel Agentury pro turistiku Makedonie, Dancho Vidov, ředitel kanceláře Invest Macedonia v ČR, zástupci Asociace cestovních kanceláří a agentur ČR, makedonští a čeští podnikatelé. Smyslem konference byla podpora přílivu přímých zahraničních investic, výměny zboží a služeb mezi Českou a Makedonskou republikou. Makedonie přes to, že se jedná o poměrně malý trh je v řadě sektorů perspektivním místem pro české investice.

Za ministerstvo průmyslu a obchodu ČR se konference zúčastnili: Mgr. Martin Pospíšil, ředitel odboru 07100 - odbor evropských zemí, který účastníky informoval o možnostech vlády při podpoře obchodování a zejména exportu, Ing. Vladimír Bomberovič, oddělení 07120 - oddělení jižní a jihovýchodní Evropy.

Účastníci konference ocenili vízovou liberalizaci implementovanou EU pro Makedonii, Srbsko a Černou Horu od 19. prosince letošního roku. Volný pohyb osob významně přispěje k prohloubení a dalšímu rozvoji spolupráce se zeměmi západního Balkánu. Perspektivními sektory v Makedonii jsou infrastruktura, dopravní infrastruktura, energetika, těžební a potravinářský průmysl, ochrana životního prostředí a turistika. Po skončení konference následoval workshop, kde makedonští podnikatelé představili své výrobky.


 

DNY  MAKEDONSKÉ  KULTURY V PRAZE

(18.5. – 24.5.2009)

Makedonie. Země nám relativně blízká a zároveň překvapivě vzdálená. Bývalý člen jugoslávské federace, který nebyl a doposud není vzhledem k událostmi nabitým nedávným letem v tomto regionu v centru naší pozornosti. Naopak máme tendenci považovat ji za jednu z těch problematických zemí, kterými se v důsledku snah o samostatnost přehnala válka a v současné době si nějak tak žije kdesi na jihu na Balkáně.

Skutečnost je přitom na míle vzdálená od těchto mlhavých představ či střípků nepřesných situací. Samozřejmě, Makedonie byla jednou ze zemí jugoslávské federace, ale osamostatnila se pokojnou cestou a bez jakýchkoli problémů v roce 1991. Od té doby se bez ohledu na nepříliš příznivé vlivy sousedních zemí úspěšně rozvíjí a vyvíjí a postupně se prosazuje v povědomí obyvatel dalších zemí světa.

Přesně tento cíl – zvýšit informovanost obyvatel České republiky, představit se jim v reálném světle, zviditelnit se, dostat se do povědomí – sledují Dny Makedonské kultury v Praze, které proběhnou za účasti ministrů kultury České a Makedonské republiky od 18. května 2009.

To, že samostatná Makedonie je mladá země, je nesporný fakt. Stejně nesporným faktem je ovšem také to, že má nesmírně bohatou historii kultury, na kterou navázaly aktivity současných umělců a tvůrců. Dny makedonské kultury představí českému divákovi to nejlepší, co bylo v Makedonii vytvořeno: koncert komorního orchestru ve světě proslavené a oblíbené Makedonské filharmonie, baletní vystoupení Rajmonda Makedonského národního baletu, divadelní představení Labutí píseň v podání herců Skopje Drama Theatre, projekci pěti makedonských filmů, mezi nimi slavných snímků Černé sémě Kirila Cenevského a Velká voda absolventa FAMU Ivo Trajkova, vystoupení makedonských etno-DJů v klubech Duplex a Občanská plovárna a další aktivity. Jejich výběr byl nesmírně pečlivý a kvalita prověřena enormním úspěchem, který si získaly během obdobné akce v New Yorku, Washingtonu a Chicagu na podzim loňského roku.

PROGRAM:

18.5.2009

18.00 h, slavnostní zahájení za přítomnosti ministrů
kultury České republiky a Makedonie republiky.

Komorní orchestr makedonského filharmonického
orchestru pod vedením Borjana Caneva.

Program:
1. V. Nikolovski: Stari tanci
2. W. A. Mozart: Divertimento KV. 137
3. A. Dvorak: Nocturne B-dur
4. E. Elgar: Serenade
5. P. Warlock: Capriol suite

Stevche Stojkovski Band
(vystoupení makedonské etno skupiny).

20.00h, Kino Alfred ve dvoře, Františka Křižíka 36, Praha 7

The Madedonia Shorts - to nejlepší z makedonské krátkometrážní filmové tvorby. Uvádí režisér Ivo Trajkov

19.5.2009

19.00 h, Divadlo Hybernia, Náměstí Republiky 4, Praha 1

Divadelní představení hry „Labutí píseň“ v podání Skopje Drama Theatre.

 20.5.2009

Kino Lucerna, Vodičkova 36, Praha 1

19.00 h, projekce makedonského filmu „Velká voda“.

21.00 h, projekce makedonského filmu „Před deštěm“.

21. 5. 2009

17.00 h, Toskánský palác, Hradčanské náměstí 5, Hradčany, Praha 1

Představení tří svazků „Československých dokumentů o Makedonské republice“
ze Státního archivu Makedonské republiky.

19.30 h, Bio Oko, Františka Křížka 15, Praha 7

Projekce makedonského filmu „Černé sémě“.

22. 5. 2009

22.00 h, Duplex, Václavské náměstí 21, Praha 1

Světoznámý makedonský etno-DJ Kiril + live band (Electro Balkanika).

Bio Oko, Františka Křížka 15, Praha 7

19.30 h, projekce makedonského filmu „Odplata“.

21.30 h, projekce makedonského filmu „My a Lenin“.

23. 5. 2009

20.00 h, Občanská plovárna, U Plovárny 1, Praha 1

Koncert známé makedonské etno-jazz skupiny Foltin
v kombinaci s uměleckou show malíře Miroslava Masina.

 24. 5. 2009

19.00 h, Divadlo na Vinohradech, Náměstí Míru 7, Praha 2

Makedonský národní balet, představení „Rajmonda“.

 

 

Návštěva premiéra Mirka Topolánka v Makedonii

(10.03.2009)

Premiér ČR Mirek Topolánek  navštívil 10.3.2009  Makedonii, kde jednal se svým protějškem Nikolou Gruevskim. Mirek Topolánek při této příležitosti vyjádřil plnou podporu ČR jako předsedající země vstupu Makedonie do EU.

Bývalá jugoslávská republika Makedonie, získala status kandidátské země v roce 2005. Přístupová jednání však ještě nebyla zahájena. Jejich začátek brzdí kromě pomalého postupu reforem i řecko-makedonský spor o název státu. Skopje totiž prosazuje změnu názvu na Republika Makedonie, což naopak Atény považují za jasný odkaz na severní část Řecka. Ve vzduchu je tak stále potenciální spor o státní hranice. Řecko již kvůli vzájemnému sporu zablokovalo vstup Makedonie do NATO.

Premiér ČR a úřadující předseda Evropské rady Mirek Topolánek  během návštěvy Skopje vyjádřil plnou podporu vstupu Makedonie do EU. Přiblížení zemí západního Balkánu EU je jednou z priorit českého předsednictví. Podle českého premiéra je třeba, aby Makedonie dodržovala veškeré mezinárodní standardy a to především s ohledem na blížící se parlamentní volby a presidentské volby, které se uskuteční 22. března. České předsednictví podporuje integraci Makedonie i ostatních zemí regionu do euroatlantických struktur, ale rychlost jejich postupu na této cestě závisí také na zemích samotných a na reformním procesu, který zde probíhá.

Mirek Topolánek jednal se svým protějškem Nikolou Gruevskim nejen o integraci Makedonie do Unie, ale také o budoucím makedonském členství v NATO, dopadech ekonomické a finanční krize, energetické bezpečnosti a o liberalizaci vízového režimu.

 „Uděláme vše pro to, naše předsednictví a následně švédské, aby termín, který jsme si dali jako cílový, a to je 1. leden příštího roku, byl naplněn,“ prohlásil Mirek Topolánek v souvislosti se zrušením vízové povinnosti pro makedonské občany cestující do EU.

Český premiér zároveň upozornil, že spor mezi Makedonií a Řeckem je čistě bilaterální záležitostí a EU do něj může vstupovat maximálně jako prostředník. Do sporu nebude tedy aktivně zasahovat ani české předsednictví, uvedl Mirek Topolánek pro ČTK. Makedonský premiér Nikola Gruevski k tomu řekl: „Doufáme, že dojde k jednání a situace se vyřeší tak, aby nebyly ohroženy státnické zájmy Makedonie.“

K posunu směrem k vyřešení vzájemného sporu by mohlo dojít po červnových volbách do EP.

 

 

                informace:

Česko - Makedonské obchodní a kulturní centrum o.s.

 Křižíkova 150/43, 186 00 Praha 8 - Karlín

Tel. + fax:  +420 284 680 584, mob.: +420 776 833 090

cmokc@centrum.cz